Compleet MS-zorgtraject

Bij ons kan u terecht voor een compleet zorgtraject. In alle stadia van MS kunnen we zo de meest optimale en up-to-date behandeling garanderen. Ons MS-zorgtraject houdt onder meer het volgende in:

  • MDR (multi-disciplinaire raadpleging)
  • Opname voor cortisone-kuur of andere medische behandelingen. Afhankelijk van de ernst van de opstoot behandelen we de patiënt via een infuus met cortisone gedurende drie of vijf dagen.
  • Opname voor revalidatie voor korte of langere termijn. Dit is afhankelijk van de noden van de patiënt. De opnameduur wordt bepaald in het multidisciplinair overleg en is individueel per patiënt.
  • Ambulante revalidatie is mogelijk in het UZA en het AZ Klina. In De Mick worden zorgprogramma’s aangeboden die ambulant kunnen gevolgd worden. Om deel te kunnen nemen verwachten we dat u al uw transfers zelfstandig kan uitvoeren en een afstand van minimum 100 meter zelfstandig kan stappen.
  • De Vrije Vlinder: residentiële opvang als opvang thuis niet meer mogelijk is.