Meer kwaliteit en comfort door samenwerking

Het UZA, AZ Klina en De Mick zijn drie Antwerpse ziekenhuizen die samenwerken rond MS. En dat heeft twee belangrijke voordelen:

  1. Een betere zorg voor personen met MS. Door de samenwerking kunnen we in optimale omstandigheden het volledige zorgtraject voor personen met MS aanbieden in heel de regio Antwerpen. En dat kan ook in alle stadia van de aandoening.
  2. Door onderlinge samenwerking bevorderen we het wetenschappelijke onderzoek over de aandoening.