Hoe verloopt de raadpleging?

De neuroloog en de MS-verpleegkundige coördineren de multidisciplinaire raadpleging. Zij betrekken alle nuttige specialisten in de behandeling. Dat kan onder meer gaan over een revalidatiearts, uroloog, ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist, psycholoog,…

Zo bekijkt de revalidatiearts bijvoorbeeld de impact van MS op de motoriek en werkt vervolgens samen met de ergotherapeut en de kinesist om de gevolgen van de MS zoveel mogelijk te beperken. Zo heeft elke partner in de multidisciplinaire raadpleging zijn functie in de behandeling van de klachten.

Om de problemen van elke patiënt in kaart te brengen, vragen we doorgaans op voorhand om een vragenlijst in te vullen. Aan de hand daarvan maken we een planning op maat van de patiënt. Een maatschappelijk assistente van de MS-liga is meestal aanwezig op de MDR.