Maak een afspraak

U kunt op de MDR terecht komen na verwijzing door uw behandelend neuroloog of uw huisarts, met wie we steeds goed trachten samen te werken. Zij krijgen steeds een verslag toegestuurd van de evaluatie en adviezen. Ook op eigen vraag kan u een afspraak maken.
Aanmelding verloopt via de MS-verpleegkundige of het secretariaat van de desbetreffende ziekenhuizen.

Telefonisch

  • MS-verpleegkundige (Marleen Breuls): 
  • GSM :0471 88 00 06
  • Email: marleen.breuls@demick.be
  • Secretariaat UZA:
  • Tel: 03 821 34 23
  • Email: neuro@uza.be
  • Secretariaat Klina:
  • Tel: 03 650 50 52

Via onderstaand formulier

Maak een afspraak