Wat is de multidisciplinaire raadpleging (MDR)?

MDR‘Multidisciplinair’ betekent dat er verschillende mensen met gespecialiseerde kennis over een bepaalde aandoening met elkaar samenwerken. Bij MS bestaat dit team uit de neuroloog, de MS- verpleegkundige en een maatschappelijk werker. Ook kunnen we afhankelijk van de klachten van een patiënt een beroep doen op een revalidatiearts, uroloog, psycholoog, kinesist, logopedist en ergotherapeut.